ANNA JOŽOVÁ

Zastoupena galerií Kvalitář

Press

Napište mi
jozova.anna@post.cz
+420 777 978 818

2016–2017 UJEP, Design keramiky
*2017 UMPRUM, Ateliér skla

INSTAGRAM

© Anna Jožová 2017–2021

BIGMAC STILL LIFE
Uranové sklo přetavené do formy známého pokrmu od McDonald’s. Tavená plastika reaguje na magazín Toilet paper. Tato inspirace mi byla nosnou půdou pro vytvoření zátiší, které pouhou změnou materiálu pokrmu vzbuzuje surrealistické pocity. Navazuje tak na tvorbu dvou velikánů, spoluzakladatelů magazínu Maurizia Cattelana a Pierpaola Ferrari.

Rozměry: šířka: 30 cm hloubka: 17 cm výška: 26 cm
Rok: 2019

EN
Uranic glass remelted into the form of the well-known McDonald's dish. The molted plastique is a kind of reaction to the Toilet paper magazine. This gave its author the inspiration for creating a still-life exuding surrealistic feelings by changing the material. This work is meant to be a connection to the creation of two „heavyweights“ – co-founders of the magazine, Mr. Maurizio Cattelan and Pierpaolo Ferrari.