ANNA JOŽOVÁ (*1996)

Design

press

Shop
DOX by Qubus
KAKUSEI
MOLO7
ORIGOO

Probíhající akce
Expozice v pasáži českého designu

Napište mi!
jozova.anna@post.cz
+420 777 978 818

2016–2017 UJEP, Design keramiky
*2017 UMPRUM, Ateliér skla

INSTAGRAM

© Anna Jožová 2017–2019

EUROPA
Tato váza je výsledkem dlouhodobé snahy o posun v rámci techniky výroby muránského skla. To zásadní se při ní se odehrává přímo na huti, kde jsou vytvářeny dekory postupným převrstvováním barevných tyčinek skla. Tyčinky se nasekají a zapracují do žhavé hmoty, ze které skláři ručně vymodelují tvar. Takto vznikají již po generace květinové dekory, které se staly tradičním výstupem této techniky, u níž je míra možných detailů až ohromující.

Snahou Anny Jožové je přeložit tradiční techniku do současného jazyka; umocnit její dynamiku a dát tak divákovi možnost objevovat dlouho a se zatajeným dechem nové detaily. Pustila se do efektu prolínání barevných fragmentů, které by se snad mohlo zdát být popřením výsad techniky per se; je to trochu návrat k diskuzi o divizionismu a impresionismu. Aneb – do jaké míry je možné rozdělit obraz na malé body aby splýval a měl dost jasné kontury? Vytvářet něco takového ve skle značí již pokročilou fázi uchopení techniky a propadnutí ji. Po nasekání tyčinek následuje opatrný magický proces deformace na huti. Výsledek: skleněný akvarel.

Zatím existuje jen jedna série takovýchto váz s názvem Europa. Je autorčiným záměrem rozšířit sérii do celé kolekce, která by měla být představena na konci příštího roku.